Спецтема: карантин

Два вінницьких університети увійшли в ТОП-30 кращих вузів країни

Два вінницьких університети увійшли в ТОП-30 кращих вузів країни

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» разом з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence склали рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2018». Яке місце в рейтингу посіли вінницькі вузи?

Рейтинг «Топ-200 Україна 2018» складають щороку з 2006 року. Протягом усіх 12 років впевнено лідирує Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Серед вінницьких вишів найвищу позицію у цьому році- 25 місце- займає технічний університет. Слідом за ним, на 26 місці - медичний університет. Згідно з рейтингом, ВНТУ найсуттєвіше «обігнав» ВНМУ за якістю освіти. Аграрний університет посів 128 місце, а педагогічний - 161.

 Рейтинг "Топ-200 Україна 2018"
 

#

ВНЗ Місто Оцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу Iнп Оцінка якості нав-чання IН Оцінка міжна-родного визна-ння IМВ Оцінка інтегра-льного показ-ника діяль-ності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" м.Київ 37,42 24,26 23,06 84,74
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м.Київ 37,77 20,82 22,01 80,59
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м.Харків 20,20 14,67 14,08 48,95
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" м.Харків 19,11 11,24 14,36 44,70
5 Національний університет "Львівська політехніка" м.Львів 14,26 15,90 14,51 44,66
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України м.Київ 17,92 15,88 10,15 43,94
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця м.Київ 28,11 8,00 7,71 43,82
8 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» м.Дніпро 21,16 10,17 11,36 42,69
9 Сумський державний університет м.Суми 14,18 12,16 16,03 42,37
10 Львівський національний університет імені Івана Франка м.Львів 13,54 14,67 14,06 42,28
11 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" м.Харків 16,02 11,20 15,06 42,27
12 Національний університет "Києво-Могилянська академія" м.Київ 14,10 16,94 11,21 42,26
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м.Київ 13,54 16,86 10,25 40,66
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара м.Дніпро 15,98 12,23 11,65 39,86
15 Національна металургійна академія України м.Дніпро 17,09 8,81 12,95 38,86
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м.Харків 16,23 11,34 8,99 36,56
17 Національний університет харчових технологій м.Київ 17,25 10,09 7,96 35,30
18 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова м.Одеса 12,18 7,76 15,26 35,19
19 Національний авіаційний університет м.Київ 13,45 12,70 9,00 35,15
20 Національний фармацевтичний університет м.Харків 15,87 10,53 7,62 34,02
21 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова м.Київ 11,43 11,30 10,59 33,33
22 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба м.Харків 17,60 9,37 6,25 33,23
23 Харківський національний університет радіоелектроніки м.Харків 14,09 7,61 11,40 33,10
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м.Чернівці 9,39 11,01 12,57 32,97
25 Вінницький національний технічний університет м.Вінниця 17,14 8,38 7,17 32,69
26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова м.Вінниця 17,11 6,80 7,61 31,52
27 Донецький національний університет імені Василя Стуса м.Вінниця 10,01 9,79 11,71 31,51
28 Київський національний торговельно-економічний університет м.Київ 9,64 15,54 6,22 31,40
29 Національний лісотехнічний університет України м.Львів 19,78 6,12 5,30 31,19
30 Університет банківської справи НБУ м.Київ 9,33 15,11 6,65 31,09
31 Харківський національний медичний університет м.Харків 15,63 7,32 8,08 31,02
32 Київський національний університет технологій та дизайну м.Київ 13,41 10,48 7,05 30,94
33 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м.Івано-
Франківськ
9,93 9,06 11,23 30,22
34 Донецький національний технічний університет м. Покровськ 10,21 9,26 10,53 30,01
35 Ужгородський національний університет м.Ужгород 10,88 10,00 9,01 29,89
36 Одеський національний економічний університет м.Одеса 8,09 14,45 6,73 29,27
37 Одеський національний політехнічний університет м.Одеса 8,85 7,36 13,01 29,22
38 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м.Тернопіль 11,18 9,51 8,41 29,11
39 Тернопільський національний економічний університет м.Тернопіль 8,80 13,71 6,08 28,59
40 Одеська національна академія харчових технологій м.Одеса 13,58 6,99 7,59 28,16
41 Київський національний університет будівництва і архітектури м.Київ 13,17 8,37 6,05 27,59
42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника м.Івано-
Франківськ
8,94 8,15 10,44 27,53
43 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м.Львів 14,22 6,29 7,01 27,52
44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили м.Миколаїв 8,44 10,39 8,46 27,30
45 Хмельницький національний університет м.Хмельницький 9,10 6,23 11,90 27,23
46 Одеський національний медичний університет м.Одеса 13,29 6,65 7,04 26,97
47 Національний транспортний університет м.Київ 11,05 8,13 7,73 26,91
48 Запорізький національний технічний університет м.Запоріжжя 9,30 8,71 8,57 26,58
49 Буковинський державний медичний університет м.Чернівці 13,68 5,72 7,04 26,45
50 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля м.Сєвєродонецьк 8,32 7,31 10,68 26,31
51 Національний університет "Одеська юридична академія" м.Одеса 9,58 10,49 6,04 26,11
52 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця м.Харків 8,30 10,19 7,49 25,97
53 Українська медична стоматологічна академія м.Полтава 13,01 5,86 7,08 25,96
54 Харківський національний автомобільно-дорожній університет м.Харків 12,48 6,70 6,25 25,43
55 Українська інженерно-педагогічна академія м.Харків 11,14 9,34 4,90 25,38
56 Центральноукраїнський національний технічний університет м.Кропивницкий 12,50 8,83 3,98 25,31
57 Дніпропетровська медична академія м.Дніпро 13,65 5,73 5,82 25,20
58 Запорізький державний медичний університет м.Запоріжжя 13,04 5,67 6,37 25,08
59 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського м. Кременчук 8,05 6,29 10,57 24,92
60 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна м.Дніпро 10,01 7,21 7,63 24,84
61 Миколаївський національний аграрний університет м.Миколаїв 10,94 9,86 3,90 24,71
62 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського м.Тернопіль 13,79 5,67 5,03 24,49
63 Університет економіки та права "КРОК" м.Київ 7,66 10,70 5,78 24,15
64 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв м.Київ 9,47 10,42 4,14 24,03
65 Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне 11,06 7,41 5,37 23,84
66 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) м.Київ 11,01 9,79 2,99 23,78
67 Івано-франківський національний медичний університет м.Івано-
Франківськ
12,62 6,14 5,00 23,76
68 Таврійський державний агротехнологічний університет м.Мелітополь 10,96 7,17 5,60 23,72
69 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського м.Одеса 9,04 7,43 7,23 23,71
70 Донбаська державна машинобудівна академія м.Краматорськ 11,37 5,64 6,68 23,69
71 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка м. Старобільськ 8,10 10,54 5,04 23,68
72 Криворізький національний університет м.Кривий Ріг 12,06 6,55 5,02 23,63
73 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка м.Харків 11,75 7,40 4,45 23,60
74 Луцький національний технічний університет м.Луцьк 8,57 7,03 7,97 23,57
75 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури м.Дніпро 11,48 6,10 5,94 23,52
76 Приазовський державний технічний університет м.Маріуполь 9,29 7,29 6,93 23,51
77 Запорізький національний університет м.Запоріжжя 8,40 8,47 6,63 23,49
78 Одеський державний екологічний університет м.Одеса 9,80 6,36 7,31 23,48
79 Київський університет імені Бориса Грінченка м.Київ 8,74 6,89 7,83 23,46
80 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк 8,52 8,41 6,36 23,29
81 Херсонський національний технічний університет м.Херсон 10,33 8,71 3,95 23,00
82 Львівський торговельно-економічний університет м.Львів 8,55 8,82 5,54 22,91
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського м.Київ 8,73 10,37 3,69 22,79
84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка м.Львів 8,69 10,33 3,66 22,67
85 Український державний хіміко-технологічний університет м.Дніпро 12,29 6,83 3,47 22,59
86 Одеський національний морський університет м.Одеса 9,60 6,81 6,11 22,53
87 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського м. Кривий Ріг 8,04 7,25 7,16 22,45
88 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова м.Одеса 9,45 8,06 4,88 22,39
89 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка м.Полтава 8,46 8,85 4,78 22,10
90 Національна академія внутрішніх справ м.Київ 9,60 8,43 4,04 22,07
91 Український державний університет залізничного транспорту м.Харків 9,73 7,95 4,14 21,82
92 Національний університет "Острозька академія" м.Острог 8,04 8,61 5,11 21,76
93 Чернігівський національний технологічний університет м.Чернігів 8,66 7,83 5,15 21,64
94 Харківський національний університет будівництва та архітектури м.Харків 8,92 7,01 5,48 21,41
95 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова м.Харків 8,38 6,16 6,69 21,23
96 Донецький національний медичний університет м.Краматорськ 12,61 4,30 4,31 21,22
97 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка м.Кам'янець-Подільський 7,46 6,74 7,01 21,21
98 Херсонський державний аграрний університет м.Херсон 8,73 8,05 4,38 21,16
99 Одеська державна академія будівництва та архітектури м.Одеса 8,01 6,33 6,81 21,15
100 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди м.Харків 8,51 8,67 3,93 21,11
101 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової м.Одеса 8,62 8,82 3,66 21,10
102 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського м.Миколаїв 8,15 7,14 5,75 21,04
103 Київський міжнародний університет м.Київ 8,04 9,10 3,87 21,01
104 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м.Тернопіль 8,74 6,40 5,86 21,00
105 Національний університет "Одеська морська академія" м.Одеса 8,36 5,82 6,74 20,92
106 Університет імені Альфреда Нобеля м.Дніпро 7,06 7,07 6,70 20,83
107 Дніпровський державний аграрно-економічний університет м.Дніпро 7,63 7,79 5,39 20,81
108 Херсонський державний університет м.Херсон 8,03 8,02 4,74 20,78
109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького м.Черкаси 8,04 7,24 5,44 20,72
110 Маріупольський державний університет м.Маріуполь 7,91 7,22 5,58 20,70
111 Харківський державний університет харчування та торгівлі м.Харків 9,10 7,02 4,52 20,64
112 Київський національний лінгвістичний університет м.Київ 8,04 7,35 5,14 20,54
113 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва м.Харків 8,39 7,42 4,62 20,43
114 Донецький державний університет управління м.Маріуполь 7,00 7,02 6,36 20,39
115 Сумський національний аграрний університет м.Суми 8,49 7,64 4,05 20,18
116 Полтавська державна аграрна академія м.Полтава 7,58 7,81 4,78 20,17
117 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури м.Київ 8,10 8,37 3,66 20,13
118 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова м.Миколаїв 9,90 6,57 3,59 20,06
119 Житомирський державний технологічний університет м.Житомир 7,52 7,01 5,46 19,99
120 Київський національний університет культури і мистецтв м.Київ 8,90 7,92 3,16 19,98
121 Національна академія управління м.Київ 7,63 9,00 3,26 19,88
122 Білоцерківський національний аграрний університет м.Біла Церква 7,35 7,29 5,13 19,77
123 Академія адвокатури України м.Київ 8,41 8,17 3,02 19,60
124 Університет державної фіскальної служби України м.Ірпінь 7,82 7,80 3,95 19,57
125 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди м.Переяслав-Хмельницький 7,26 7,21 4,82 19,28
126 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка м.Кропивницкий 7,13 7,07 5,07 19,26
127 Подільський державний аграрно-технічний університет м.Кам'янець-Подільський 7,96 6,55 4,74 19,25
128 Вінницький національний аграрний університет м.Вінниця 7,60 6,57 5,02 19,19
129 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського м.Київ 7,00 6,91 5,10 19,01
130 Уманський національний університет садівництва м.Умань 7,01 6,24 5,66 18,91
131 Житомирський державний університет імені Івана Франка м.Житомир 7,53 7,14 4,14 18,81
132 Національна академія статистики, обліку та аудиту м.Київ 7,73 7,30 3,70 18,74
133 Черкаський державний технологічний університет м.Черкаси 7,09 6,86 4,75 18,70
134 Запорізька державна інженерна академія м.Запоріжжя 7,67 6,75 4,12 18,55
135 Полтавський університет економіки і торгівлі м.Полтава 7,11 5,69 5,52 18,31
136 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини м.Умань 7,31 7,34 3,59 18,24
137 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського м.Харків 7,50 7,38 3,33 18,20
138 Харківська державна зооветеринарна академія м.Мала Данилівка 6,77 6,58 4,75 18,10
139 Донбаський державний технічний університет м. Лисичанськ 7,81 5,80 4,35 17,95
140 Львівський національний аграрний університет м. Дубляни 6,60 6,21 5,05 17,87
141 Національний університет цивільного захисту України м.Харків 7,81 6,19 3,82 17,83
142 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого м.Київ 7,28 7,14 3,38 17,80
143 Львівський державний університет фізичної культури м.Львів 7,49 7,33 2,94 17,77
144 Харківська державна академія фізичної культури м.Харків 7,42 7,26 3,07 17,76
145 Класичний приватний університет м.Запоріжжя 6,55 6,64 4,31 17,49
146 Українська академія друкарства м.Львів 7,15 6,91 3,41 17,47
147 Бердянський державний педагогічний університет м.Бердянськ 7,33 5,86 4,15 17,34
148 Житомирський національний агроекологічний університет м.Житомир 6,70 6,96 3,66 17,31
149 Харківська державна академія культури м.Харків 7,68 6,15 3,47 17,30
150 Міжнародний університет фінансів м.Київ 7,20 6,79 3,22 17,21
151 Університет митної справи та фінансів м.Дніпро 6,72 6,04 4,35 17,11
152 Державний університет телекомунікацій м. Київ 7,23 6,13 3,73 17,09
153 Луганський державний медичний університет м. Рубіжне 8,41 4,29 4,26 16,96
154 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука м.Рівне 7,60 5,45 3,82 16,86
155 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка м.Чернігів 7,37 6,09 3,25 16,71
156 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» м.Київ 6,62 6,65 3,38 16,65
157 Хмельницький університет управління та права м.Хмельницький 5,85 5,88 4,85 16,58
158 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності м.Львів 6,67 6,11 3,76 16,53
159 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького м.Мелітополь 6,62 5,76 4,10 16,47
160 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка м.Дрогобич 7,32 6,16 2,92 16,40
161 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського м.Вінниця 7,07 6,34 2,97 16,37
162 Луганський національний аграрний університет м.Харків 6,69 6,19 3,37 16,25
163 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького м.Львів 6,58 6,07 3,50 16,16
164 Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая м.Київ 7,02 6,07 3,00 16,09
165 Львівська національна академія мистецтв м.Львів 6,83 6,16 2,88 15,88
166 Дніпровський державний технічний університет м.Дніпро-дзержинськ 6,95 5,13 3,76 15,83
167 Донбаський державний педагогічний університет м.Слов'янськ 6,89 5,74 3,03 15,66
168 Київський медичний університет УАНМ м.Київ 7,65 4,41 3,51 15,56
169 Київський університет права Національної академії наук України м.Київ 6,32 5,18 3,90 15,41
170 Мукачівський державний університет м.Мукачеве 6,34 5,61 3,36 15,32
171 Академія праці, соціальних відносин і туризму м.Київ 5,91 5,41 3,88 15,20
172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури м. Краматорськ 6,15 5,07 3,87 15,10
173 Харківська державна академія дизайну і мистецтв м.Харків 6,74 5,33 2,98 15,05
174 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя м.Ніжин 5,54 5,30 4,07 14,91
175 Криворізький державний педагогічний університет Кривий Ріг 6,58 4,85 3,27 14,70
176 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка м.Суми 6,20 5,89 2,32 14,42
177 Державний університет інфраструктури та технологій м.Київ 6,09 5,09 3,17 14,35
178 Рівненський державний гуманітарний університет м.Рівне 5,71 5,65 2,91 14,28
179 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" м.Харків 5,69 5,52 3,04 14,25
180 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка м. Полтава 6,19 5,21 2,82 14,22
181 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ м.Дніпро 5,86 5,39 2,95 14,19
182 Український Католицький Університет м.Львів 5,78 5,33 2,90 14,02
183 Херсонська державна морська академія м.Херсон 6,42 4,38 3,12 13,92
184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості м.Одеса 5,85 5,05 2,64 13,54
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія м.Хмельницький 5,56 5,62 2,17 13,36
186 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка м.Глухів 5,29 5,24 2,79 13,32
187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука м.Київ 5,63 4,04 2,95 12,61
188 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту м.Дніпро 5,28 4,69 2,58 12,56
189 Донецький юридичний інститут м.Кривий Ріг 5,08 5,03 2,38 12,49
190 Європейський університет м.Київ 5,04 4,99 2,37 12,41
191 Дніпровський гуманітарний університет м.Дніпро 5,22 5,31 1,78 12,31
192 Ізмаїльський державний гуманітарний університет м.Ізмаїл 5,45 4,95 1,87 12,26
193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ м.Берегово 5,40 4,60 2,15 12,15
194 Харківська гуманітарно-педагогічна академія м.Харків 5,01 5,00 2,09 12,10
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького м.Івано-
Франківськ
4,92 4,80 2,18 11,90
196 Одеський державний аграрний університет м.Одеса 5,16 4,53 2,14 11,83
197 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка м. Кременець 5,33 3,98 2,13 11,44
198 Львівський інститут економіки і туризму м.Львів 5,39 3,54 2,50 11,43
199 Закарпатська академія мистецтв м. Ужгород 4,59 4,22 2,51 11,32
200 Київський університет туризму, економіки і права м.Київ 4,58 4,07 2,58 11,23

За інформацією www.euroosvita.net

 

Коментарі (2)
  • Artem Bondarenko

  • Олексій

    Всі ці рейтинги дууже приблизні і, як правило, дають різні місця. Такі речі як "якість освіти" в принципі виміряти неможливо, навіть у "попугаях", як у медичних так і у технічних ВНЗ воно по різному вимірюється. Як такі речі в принципі можна порівнювати? У той же ВНТУ абітурієнтів за рукав тащуть і настирливо дзвонять з приймальної комісії, просять подати документи саме до них, поливаючи брудом ДонНУ, тоді як бажаючих потрапити у ВНМУ на порядок більше.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
21:01 Трійця 2020: коли і як відзначати свято. Традиції та історія 20:01 На Вінниччині рух електричок та автобусів між областями відновлять лише 15 червня 19:10 Чи було це ефективно? Розповідаємо на прикладі історій вінничан про онлайн-освіту в школах stars 19:00 ВІН І ВОНА: Як впоратися з нервами на першому побаченні Від читача 14:19 Як Генеральне консульство Республіки Польща в м.Вінниці «підтримує» місцеву полонію 18:01 Вихідні дні в червні: скільки та коли вінничани будуть відпочивати 17:50 У розкраданні 19 мільйонів гривень підозрюють командира калинівської військової частини 17:17 «Покращить безпеку руху»: для підрахунку велосипедистів Вінниці шукають волонтерів 17:00 Трагедія у Немиринцях: у ставку втопився чоловік. Справу передали поліції 16:16 На складі боєприпасів у Калинівці солдат вкрав гранати. Що відомо про інцидент? stars 16:01 Чорні лісоруби: на Вінниччині судитимуть директора лісництва та його спільників 15:00 ДТП на Первозванного та Київській: виклали відео з камер спостереження play_circle_filled 14:03 Важливе за вчора. Найцікавіші новини 29 травня, які ви могли пропустити 13:31 На випадок зомбі-апокаліпсису: на набережній з'явився Запорожець з кулеметами play_circle_filled photo_camera 12:50 В Україні оголосили штормове попередження: синоптики прогнозують грозу 11:33 Ми перевірили: на Вінниччині зафіксували 981 випадок коронавірусу. Цифри по районах 11:01 Стрілянина у Броварах: поліція розповіла нові подробиці play_circle_filled 10:30 Вінниця в Instagram. Кращі фото 25 — 30 травня photo_camera 09:58 У цей день спалили Жанну д'Арк. Історія, заборони і прикмети 30 травня 09:13 Дані по СOVID-19 на 30 травня: в Україні вже 23 204 хворих, на Вінниччині +24 за добу play_circle_filled
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up