Куди вступити після 11 класу: огляд вищих навчальних закладів (партнерський проєкт)

Куди вступити після 11 класу: огляд вищих навчальних закладів (партнерський проєкт)

У житті кожного школяра рано чи пізно постає питання про отримання вищої освіти. В основному, вищі навчальні заклади Вінниці та питання про їх вибір турбують випускників середньої школи. Адже більшість компаній приймають тільки висококваліфікованих фахівців з дипломами. Кожен хоче мати гарантію гарного та забезпеченого майбутнього.

Потрібно подумати про перспективи, про можливості, які студенти отримають разом з дипломом. Пропонуємо вам огляд вищих навчальних закладів, щоб ви могли обрати кращий для себе.


Читайте також

Куди вступити після 9 класу: огляд навчальних закладів Вінниці (партнерський проєкт)


Зміст


Вінницький торговельно-економічний інститут

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету впродовж півстоліття здійснює свою діяльність на ринку освітніх послуг та посідає провідне місце серед державних навчальних закладів Поділля.

ВТЕІ - це єдиний навчальний заклад у Вінницькій області, який отримав Сертифікат управління якості у сфері вищої освіти та тричі є лауреатом конкурсу «Імена, яким довіряють».

Викладання здійснюють кваліфіковані педагогічні кадри, 85% яких мають вчені звання та ступені. Підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 11 відповідних кафедр.

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету - навчальний заклад для тих, хто прагне отримати освіту найвищої якості.

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • Облік і оподаткування
 • Економіка
 • Інформаційні системи та технології
 • Міжнародні економічні відносини
 • Туризм і рекреація
 • Готельно-ресторанна справа
 • Право
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Маркетинг
 • Харчові технології
 • Підприємництво та торгівля
 • Соціальне забезпечення
 • Філологія
 • Психологія (NEW)
 • Журналістика (NEW)

Наші контакти:

Приймальна комісія: (0432) 55-04-05; (067) 455-04-05; (063) 055-04-05
Електронна пошта: [email protected]
Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 87

Посилання на соціальні мережі:

Телеграм - чат Вінницького торговельно-економічного інституту для вступників 2023: vtei_vstup 
Фейсбук: vteiknteu
Інстаграм: vtei_dteu_official


Вінницький національний технічний університет – вибір найкращих!

ВНТУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр». Загалом, в університеті навчається близько 6 тис. студентів.

Доступні спеціальності

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, ЦИВІЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
144 Теплоенергетика
191 Архітектура та містобудування
(НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)
192 Будівництво та цивільна інженерія

- будівництво та цивільна інженерія
- промислове та цивільне будівництво
- міське будівництво та господарство
- енергоефективні системи створення мікроклімату будівель
- автомобільні дороги, вулиці та дорожньо-транспортні споруди
101 Екологія
- екологічна безпека та моніторинг довкілля
161 Хімічні технології та інженерія
183 Технології захисту навколишнього середовища

- інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
183 Технології захисту навколишнього середовища

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
144 Теплоенергетика
192 Будівництво та цивільна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
131 Прикладна механіка

- комп'ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні
132 Матеріалознавство
- ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури
133 Галузеве машинобудування
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології

- транспортні технології на автомобільному транспорті

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
131 Прикладна механіка

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології

- транспортні технології на автомобільному транспорті

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
122 Комп'ютерні науки

- комп’ютерні науки
- програмування та комп’ютерні технології
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології

- інтелектуальні інформаційні системи
- прикладні інформаційні технології
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
- інтелектуальні комп’ютерні системи управління

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

- інтелектуальні комп’ютерні системи управління

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
175 Інформаційно-вимірювальні технології

- комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології
- комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи
176  Мікро- та наносистемна техніка
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка

- програмне забезпечення телекомунікаційних систем
- радіотехніка

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
172 Електронні комунікації та радіотехніка

- програмне забезпечення телекомунікаційних систем
- радіотехніка
163 Біомедична інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

- електричні станції
- електричні системи і мережі
- електропостачання та енергозбереження
- електромеханічні системи автоматизації

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія

- комп'ютерна інженерія
- системне програмування
015. 39 Професійна освіта (Цифрові технології)
125 Кібербезпека та захист інформації

- безпека інформаційних і комунікаційних систем
- кібербезпека критичних систем

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ МС)
123 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)
073 Менеджмент

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- менеджмент фінансово-кредитної діяльності
- менеджмент виробничої та комерційної діяльності
- менеджмент інформаційних технологій
- логістика
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
051 Економіка
125 Кібербезпека та захист інформації

- кібербезпека інформаційних технологій та систем
- управління інформаційною безпекою

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НА ОСНОВІ ПЗСО)

125 Кібербезпека та захист інформації
- кібербезпека інформаційних технологій та систем

 ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ВНТУ?

 • Перспективні і престижні спеціальності;
 • Найпотужніша лабораторна база в регіоні;
 • Велика кількість місць державного замовлення;
 • Міжнародна співпраця та академічна мобільність;
 • Дуальна освіта на провідних підприємствах України;
 • Забезпечення гуртожитком;
 • Гарантоване працевлаштування;
 • Військова кафедра (за бажанням);
 • Внутрішньоуніверситетська система підтримки навчального процесу JetIQ;
 • Проактивні студентські об’єднання.

Контакти університету:

Адреса: Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Ел. пошта: [email protected]
Тел.: (0432) 56-08-48
ВНТУ у соціальних мережах vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/vntu-internet

Контакти приймальної комісії: 
Тел.: (097) 082-54-97

Ел. пошта: [email protected]
Офіційний Telegram-чат приймальної комісії ВНТУ
Сайт: vstup.vntu.edu.ua


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова запрошує вступників у 2023 році на навчання за наступними спеціальностями:

 • 222 Медицина
 • 228 Педіатрія
 • 221 Стоматологія
 • 225 Медична психологія
 • 226.01 Фармація (денна та заочна)

Вступати у 2023 році можна буде на основі:

 • НМТ 2022-2023 років,
 • ЗНО 2020-2021 років,
 • Egzamin maturalny для громадян Республіки Польща,
 • співбесіди (спеціальні умови участі у конкурсному відборі) ,
 • вступного іспиту для іноземців.

Вступники, які завершили навчання в медичних коледжах та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр та освітній ступінь бакалавр можуть навчатися у ВНМУ ім. М. І Пирогова за скороченим терміном.

Для тих вступників, які поступають за результатами НМТ та ЗНО мінімальне значення кожного конкурсного предмету повинно дорівнювати 100 балів, а також:

 • конкурсний бал не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей:  221 «Стоматологія», 222«Медицина», 228 «Педіатрія».
 • конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів на місця державного або регіонального замовлення та не може бути менше ніж 120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
 • конкурсний бал не може бути менше ніж 130 балів для вступу на місця державного або регіонального замовлення (225 «Медична  психологія»).

Вартість навчання для зарахованих вступників до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2023 році  залишиться на рівні 2022 року.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова засновано в 1921 році. Науковий потенціал університету примножують 139 докторів наук, 687 кандидатів наук, 13 докторів філософії, що становить 77% науково-педагогічного складу. Серед співробітників університету 21 особа удостоєна почесних звань: Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, Заслужений працівник освіти України; 10 - Лауреатів Державної премії України; 11 - нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; 4 - Почесною Грамотою Верховної ради України; 8 - грамотами МОН України; 45 - грамотами МОЗ України, 42 - іншими нагородами.

В університеті діє 12 наукових шкіл, працює аспірантура та докторантура, функціонують 4 спеціалізовані вчені ради, сертифіковані 12 науково-дослідних лабораторій. Виходять друком п’ять фахових наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних. ВНМУ ім. М. І. Пирогова підтримує наукові зв’язки і співпрацює з медичними факультетами університетів та іноземними фармацевтичними компаніями різних зарубіжних країн (зокрема, США, Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та ін.). Викладачі кафедр беруть участь у виконанні багатьох міжнародних проєктів та клінічних досліджень

Студенти здобувають знання та практичні навички в діагностичних центрах, лабораторіях університету, університетській клініці та в клінічних установах, що дозволяє їм вже на початку кар'єри бути успішними фахівцями у медичній галузі.

Для проживання студентів у ВНМУ ім. М.І. Пирогова функціонує 5 гуртожитків. Усі гуртожитки  безпосередньо межують із центральним корпусом університету утворюючи студентське містечко. У гуртожитках університету наявні зручні 2, 3 та 4-місні кімнати.

Запрошуємо на навчання!

Сайт: vnmu.edu.ua
Адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

Контакти Приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова:

Сайт: admission.vnmu.vn.ua
Фейсбук: admissionvnmu
Телефон: (0432) 61-15-97, (067) 383-76-55
Електронна пошта: [email protected]

keyboard_arrow_up