Гендер чи рівність в правах

Гендер чи рівність в правах

Для кожного демократичного суспільства вимогою часу є безперешкодна участь в усіх сферах життя. В переважній більшості європейських країн жінки на рівні з чоловіками обіймають високі посади. Верховенство права, демократія та права людини – основні цінності ЄС.

Відповідальний за гендерні питання в Європейському Союзі – Комітет Європейського парламенту з прав жінок і гендерної рівності. Даний Комітет займається захистом прав жінок у Європейському Союзі, забезпечує рівність між чоловіками й жінками на ринку праці, вирішення проблем усіх форм дискримінації на основі статі.

Варто зазначити, що в Європейському Союзі заснована найбільша організація жіночих об’єднань «Європейське жіноче лобі», яка займається питаннями рівних можливостей як жінок, так і чоловіків. Наразі налічується приблизно 2500 організацій з 31 країни. Одним із напрямків роботи організації є просування жінок у політику.

Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, зобов’язалася наблизити своє законодавство у гендерній політиці до європейських норм. Головний документ, ратифікований Україною у цьому питанні, – Конвенція Організації Об’єднаних націй про скасування всіх форм дискримінації стосовно жінок.

З дванадцяти пунктів Угоди про асоціацію, які стосуються взятих Україною зобов’язань у сфері гендерної рівності, на даний час повністю виконано лише два. Досі невиконаними залишаються питання дискримінації. Зокрема не запроваджений дієвий механізм захисту від дискримінації за ознакою статі в доступі до товарів і послуг, їх постачання і надання. Також не усунуто нерівність у питанні забезпечення отримання чоловіками нарівні з жінками батьківської відпуски по догляду за дитиною у разі усиновлення та відпустки по догляду за дитиною.

В Угоді про асоціацію в додатку до Глави 21 «Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» прописано створення системи для боротьби з дискримінацією на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації в питаннях зайнятості та професії з дотриманням принципів рівноправ’я. Директивою Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000 закріплений безперешкодний доступ до судових та адміністративних процедур осіб, які вважають, що їм заподіяна шкода. На державу покладено обов’язок гарантувати асоціаціям, організаціям та іншим юридичним об’єднанням, що мають на це право, брати участь у наданні захисту й підтримці заявника в судових та адміністративних процедурах.

Зазначена директива про рамкові засади доповнює Директиву щодо принципів гендерної рівності та Директиву щодо расової рівності. Директива щодо принципів гендерної рівності забороняє менш сприятливе ставлення до жінки або чоловіка, звертаючи увагу на стать, вагітність або народження дитини. Директивою передбачено заборону сексуальних домагань. У Директиві щодо расової рівності прописана рівність ставлення до людей, незважаючи на расове та етнічне походження. Вона захищає від дискримінації щодо навчання, освіти, працевлаштування та соціального захисту. Надає жертвам дискримінації можливість подавати скаргу за судовою та адміністративною процедурою. Окремо прописано створення організацій, що слугуватимуть встановленню рівного ставлення та допомагатимуть жертвам расової дискримінації.

- В Україні за минулі 4 роки зроблені якісні кроки в політиці ґендерної рівності. Тільки минулого року до функцій Віце-прем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції додалося завдання контролю реалізації ґендерної політики урядом. Це дає можливість ефективніше координувати її як в окремих міністерствах, так і в цілому. Минулого року була заснована посада Уповноваженої Кабінету Міністрів з ґендерної політики. Це ще один інструмент посилення реальних кроків у цій царині, їх планування і моніторингу виконання, – розповідає експерт Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова.

Стратегія гендерної рівності Ради Європи

У травні поточного року в Україні презентували Стратегію гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки. Стратегія складається з шести цілей: запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства, запобігання та боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом, захист прав жінок-біженців, жінок-мігрантів, дівчат та жінок, які шукають притулок, втілення стратегії здійснення гендерної рівності в усіх заходах, сприяння збалансованої участі жінок та чоловіків в ухваленні суспільних, а також політичних рішень та забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.     

Під час презентації Стратегії гендерної рівності Ради Європи Уповноважена з питань гендерної політики України Катерина Левченко зазначила, що наша країна перша презентує Стратегію на національному рівні.

Нова стратегія є ключовим елементом реалізації місії Ради Європи. Її суть полягає в захисті прав людини, підтримці демократії та сприянні принципу верховенства права. Стратегія направлена на ефективну реалізацію гендерної рівності та розширення перспектив для жінок і чоловіків у державах - членах Ради Європи.

  • Це рамковий документ, який має на меті визначити загальний і спільний рух країн - учасниць Ради Європи до змін у цій сфері, - пояснює Олена Суслова.

Словосполучення «гендерна рівність» являє собою розуміння рівних прав для дівчат та хлопців, жінок та чоловіків. Воно передбачає однакову участь, можливості та обов’язки чоловіків і жінок у всіх сферах життя.   

Насильство та знущання над жінками стало найкращим прикладом нерівності між чоловіками та жінками. Жінки стали жертвами стереотипів, що обмежують їхні можливості активної участі в житті суспільства. Нова стратегія поставила перед собою надважливий виклик, який полягає в тому, щоб усі жінки були враховані в політичній стратегії гендерної рівності та захисту, зокрема незахищені групи жінок: жінки-інваліди, жінки-біженці, жінки-роми. У перспективі завдяки стратегії можливе подолання гендерних прогалин в оплаті праці, пенсій, домашніх обов’язків. Адже ці фактори відіграють важливу роль у економічній незалежності жінок. Саме економічна незалежність жінок та розширення їх прав є запорукою для забезпечення гендерної рівності.

Роль держави у рівноправності жінок і чоловіків

Від квітня поточного року урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Основні завдання програми полягають у забезпеченні рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у всіх сферах життя суспільства та наближення до європейських стандартів рівності.

Основними пріоритетами програми є оновлення нормативно-правової бази, урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку, подолання гендерних стереотипів, підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше, ніж за однією ознакою.

- Соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, як і будь-яка інша подібна програма, приймається на виконання відповідного закону і прагне подолати ті розриви між планами і реальністю, які існують на цей час у суспільстві, - впевнена Олена Суслова.

Після завершення програми механізм забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків удосконалиться. Це впливатиме на створення надійного початку для повноцінного виконання положень Закону України  «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». Крім того, Україна виконуватиме міжнародні зобов’язання, що ще на крок наблизить нашу державу до Європейського Союзу.

Однак виходячи із закладеного в державну програму розміру фінансування, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків далеке від першочергових пріоритетів. У бюджеті країни з 2018 по 2021 роки витрати впродовж кожного року становитимуть мізерні 255 тис. грн.

Водночас експерт Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова наголошує про помітні позитивні зміни у сфері гендерної рівності.

  • У нас є певний прогрес в деяких сферах, якого (прогресу) нема в деяких країнах Європейського співтовариства. Так, у нас доволі ретельно розробляються підходи ґендерно-правової експертизи законодавства. Процес ще не набув сталості і незворотності, проте рух помітний, послідовний, який намагається охопити всі сфери, всі відомства, позбавити можливості уникати цього процесу, - ділиться з нами пані Олена.

На переконання експертки, важливо звернути увагу і на ґендерні трансформації у секторі безпеки і оборони. Мова йде про відкриття багатьох бойових посад для жінок. Закладена реалізація інституційного розвитку ґендерної політики через введення системи ґендерних фахівців у підрозділах збройних сил, національної поліції та прикордонної служби.

При цьому заплановані кроки мають узгоджуватися зі взятими Україною зобов’язаннями, які допоможуть запровадити повноцінну систему рівноправності в правах та можливостях кожного громадянина України незалежно від віку, статі, віросповідання та расової приналежності.

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ у регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Вінниці за сьогодні

19:34 День Південного Бугу: вінничан запрошують на свято 18:15 Astound Commerce запрошує Web-розробників Вінниці на день кар’єри (Новини компаній) 17:47 «The New York Times» написав про нашу землячку Валерію Сікал і домагання в армії 17:35 На Замості приберуть погруддя комуністу Петру Запорожцю Від читача 18:21 Эстетика в кадре: пять шагов к созданию стильных Flat lay фото с помощью смартфона 17:17 «Залізні коні» для міської ради. Чому чиновникам роздаватимуть велосипеди? photo_camera 17:00 Україну зачеплять атмосферні фронти циклону Axel. Що чекати від погоди? 16:35 Столичний «Легіон XXI» виграв меморіал Миколи Марченка з гандболу photo_camera 16:15 П'яний чоловік ножем поранив свою жінку та зачепив дворічну дитину 15:36 Негода на Вінниччині: підтопило ряд житлових будинків та повалило дерева 14:55 «Маємо шостого президента»: як вінничани реагували на інавгурацію у соцмережах play_circle_filled photo_camera 14:00 Бетон на дорозі, ДТП та розбиті вікна в школі. Відео за вихідні play_circle_filled photo_camera 13:17 Студенти і бізнесмени отримали навички креативності за методологією Дизайн-мислення (Прес-служба СП«Стіна») 12:53 У другій школі шестикласниця розпилила перцевий газ. Постраждало 5 дітей photo_camera 12:00 Вітер та гроза: на Вінниччині оголосили жовтий рівень небезпечності 11:15 У місті 20 травня перекриють 4 вулиці. Які, чому та наскільки? 10:36 На два дні відключили гарячу воду за рядом адрес. Перелік 10:08 «Нива» поступилася «Вересу» і зараз на четвертій сходинці турнірної таблиці 09:55 Курс валют у Вінниці на сьогодні, 20 травня 2019 року 09:30 Айтішники-практики - гарантована робота після навчання (Новини компаній)
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up